sản phẩm

 • OLYHEXAMETHYLENE BIGUAIDINE HYDROCHLORIDE (PHMB)

  OLYHEXAMETHYLENE BIGUAIDINE HYDROCHLORIDE (PHMB)

  PHMB là một loại polyme diệt khuẩn và kìm khuẩn đa năng mới. Nó sẽ tạo ra ion hóa trong dung dịch nước. Phần ưa nước của nó chứa điện dương mạnh. Nó có thể hấp thụ tất cả các loại vi khuẩn và vi rút thường là điện âm, xâm nhập vào màng tế bào, ức chế sự tổng hợp liposome trong màng, làm cho tế bào chết, đạt hiệu quả diệt khuẩn tốt nhất.

  CAS: 32289-58-0
  Công thức phân tử: (C8H17N5) n.xHCl khối lượng phân tử : 433.038
  Cấu trúc phân tử: