Tin tức

Hội nghị kinh doanh Thạch Gia Trang và Hungary

Vào ngày 20 tháng 11, hội nghị kinh doanh Shijiazhuang Hungary được tổ chức tại hội trường khách sạn Châu Á Thái Bình Dương. Tian Jiayi, giám đốc Cục Thương mại thành phố Thạch Gia Trang và các lãnh đạo doanh nghiệp tham gia đàm phán kinh doanh. Nội dung của buổi làm việc bao gồm giới thiệu các lĩnh vực khác nhau như kinh tế, giao thông, văn hóa… tại Hungary, Trung Quốc, Hà Bắc và Thạch Gia Trang. SJZ CHEM-PHARM CO LTD là đại diện Trung Quốc tham dự cuộc họp


Thời gian đăng bài: 31-08-2020